Värmepump i Gnestabutiken.

Jag fick just veta att byggnaden som vi hyr in oss i här i Gnesta har bergvärme. Det är därför det sitter en stor värmepump på baksidan. Det lät intressant så jag var tvungen att ta reda på mer om värmepumpar.

En värmepump är en anordning som ger värmeenergi från en värmekälla eller ”kylfläns” till en viss destination. Värmepumpar är utformade för att flytta värmeenergi i motsatt riktning för ett spontant värmeflöde, genom att absorbera värme från ett kallt utrymme och släppa den till en varmare utrumme. En värmepump använder en viss mängd ström för att utföra arbetet med att överföra energi från värmekällan till kylflänsen.

Även luftkonditionering och frysar är exempel på värmepumpar. Termen värmepump är mer generell och gäller för många enheter som används för uppvärmning eller komfortkyla. När en värmepump används för uppvärmning, sysselsätter den samma grundläggande kylning som används av en luftkonditionering eller ett kylskåp, men i motsatt riktning. Den släpper ut värmen i det luftkonditionerade utrymmet i stället för den omgivande miljön. Denna användning värmepumpar drar generellt värme från kylaren i den yttre luften eller från marken.

Bergvärmepump (utvinner värme från marken eller liknande källor)
Mark – luft värmepump (överför värme till inomhusluften)
Jord – luft värmepump (mark som värmekälla)
Berg – luft värmepump (berg som värmekälla)
Vatten – luft värmepump (vattensamling som en värmekälla, kan vara grundvatten , sjö , flod etc.)
Mark – vatten värmepump (överför värme till en värmekrets och en tank av tappvarmvatten)
Jord – vatten värmepump (mark som värmekälla)
Berg – vatten värmepump (berg som värmekälla)
Vatten – vatten värmepump (vattensamling som en värmekälla)

Markvärmepumpar, även kallade bergvärmepumpar, har vanligtvis högre effektivitet än luft-värmepumpar. Detta beror på att de drar värme från marken eller grundvattnet, som är på en relativt konstant temperatur året runt under ett djup av cirka 30 meter. Detta innebär att temperaturskillnaden är lägre, vilket leder till högre effektivitet.

Inte så tokig info det väl? Verkar så bra att jag funderar på det som alternativ hemma. Men nu är det dags att lämna Gnesta och åka in till Stockholm för lite ärenden. Läs mer om värmepumpar här

Bookmark the permalink.